Thaise alfabet

Het Thaise alfabet kent 44 tekens. Naast deze tekens zijn er klinker symbolen en symbolen met een speciale functie. Hier volgen de Thaise letters met hun naam. De letters worden verdeeld in drie groepen die we hier met kleuren aangeven we onderscheiden HOOG (rood), MIDDEN (groen) en LAAG (blauw). In het woordenboek Thai-Nederlands treft u aanvullende informatie aan.

Het Thaise alfabet

Teken Naam Teken Naam Teken Naam Teken Naam
Koh Kai Khoh Khai Khoh Khuat Khoh Khwai
Khoh Khon Khoh Rakhang Ngoh Ngoe Tjoh Tjaan
Choh Ching Choh Chaang Soh Soo Choh Cheu
Joh Jing Doh Chadaa Toh Pattak Thoh Thaan
Thoh Monthoo Thoh Phoethao Noh Neen Doh Dek
Toh Tao Thoh Thoeng Thoh Thahaan Thoh Thong
Noh Noe Boh Bajmaj Poh Plaa Phoh Phung
Foh Faa Phoh Phaan Foh Fan Phoh Samphao
Moh Maa Joh Jak Roh Rua Loh Ling
Woh Waen Soh Saalaa Soh Ruusie Soh Sua
Hoh Hiep Loh Tjoelaa Oh Ang Hoh Nokhoek